Vår värdegrund och vision

Aktivia Assistans AB 


Vår Värdegrund

Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi gör.

Vår Vision

Alla har rätt till ett fullvärdigt liv- oavsett funktionshinder.

Vår Mission

Öka kundens livskvalité och inflytande genom våra kvalitativa tjänster.

Vår logotyp

Grunden till vår logotyp bygger på värme, trygghet och omtanke.