Varför Aktivia Assistans?

Varför Aktivia Assistans?

  • Alltid kostnadsfri juridiskrådgivning
  • Jour för snabb bemanning när det oförutsedda händer
  • Nykundsutbildning för dig som kund
  • Kostnadsfria utbildningar för assistenter
  • Bra försäkringar och kollektivavtal
  • Månatlig ekonomirapport som ger dig transparens och kontroll
  • Nyheter som ger dig koll

Kostnadsfri juridiskrådgivning?

Hos oss får du en egen jurist som ser över din assistans kostnadsfritt. Har du inte ett beslut om assistans idag så hjälper vi dig med ansökan.

Personlig assistans på dina villkor!

För oss är det självklart att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut. Du har stort inflytande över din assistans med god insyn i assistansekonomin. Inflytande betyder att du väljer vem som ska arbeta som personlig assistent hos dig. Det kan vara din bästa vän, någon anhörig eller så rekryterar vi assistenter åt dig. Det betyder också att du är delaktig i schemat och gemensamt ser vi till att assistenterna får rätt kompetens för att utföra sitt arbete.

Hos Aktivia Assistans får du en egen kontaktperson

Hos oss får du alltid personlig service. Du har en egen kontaktperson som lär känna dig och dina behov.

Din kontaktperson: Är den som leder teamet kring dig och är den person du har mest kontakt med förutom assistenterna. Den här personen känner dig bäst och dina önskemål. Hon eller han ansvarar för att din grupp med personliga assistenter fungerar och tillsammans med en rekryteringsassistent rekryterar rätt assistenter i samspråk med dig.

Bra villkor för dina personliga assistenter

Vi erbjuder marknadsmässiga löner och trygga villkor för dina personliga assistenter. Vi har kollektivavtal, tjänstepension.