Om Oss

Aktivia Assistans AB

Aktivia Assistans är ett assistansföretag med starka rötter inom personlig assistans. Vi är verksamma i hela landet.

Hela vår organisation är grundad på att underlätta för personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga att kunna leva det liv som de har rätt till genom att anordna personlig assistans, samt att tillhandahålla med råd, stöd och juridisk hjälp under hela handläggningstiden. 

I vårt arbete utgår vi alltid från varje individs särskilda förutsättningar för att på så sätt främja delaktighet och medbestämmande, vare sig det handlar om den långsiktiga genomförandeplanen eller vardagliga aktiviteter.