Hemtjänst

Hemtjänst när den är som bäst

På Aktivia Assistans jobbar vi alltid utifrån den enskildes behov och önskemål.

Det första vi gör när du väljer Aktivia Assistans är att vi går igenom dina behov och önskemål. Tillsammans med dig och dina anhöriga bestämmer vi hur vårt stöd ska se ut. Du har en egen kontaktman som är den som känner dig bäst och som ansvarar för att hemtjänsten utförs på det sätt vi kommit överens om.

Vi vet hur viktigt det är att respektera din personliga integritet. Vi försöker alltid ordna så att det är ett bekant ansikte som kommer hem till dig. Vi som jobbar i ditt hem har alltid arbetskläder på oss och dessutom bär vi alltid fotolegitimation.

Välj hemtjänst själv

Om du inte har hemtjänst sedan tidigare vänder du dig först till din kommun. Den som du ska kontakta och som tar beslut om aktuella insatser är biståndshandläggaren.

När du har ett biståndsbeslut om hemtjänst kan du själv välja din hemtjänst genom lagen om valfrihetssystem, LOV. Det gör du genom att kontakta din biståndshandläggare på kommunen. Du kan också kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Vanliga frågor och svar
Har jag rätt till hemtjänst?
Ansöka om hemtjänst
Vilka hemtjänstutförare finns det?
Har personalen fotolegitimation?
Hur mycket får jag betala?
Vad gör jag om jag är missnöjd?
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vår hemtjänst så är du varmt välkommen att kontakta oss