Personlig assistans

barn-i-behov-av-sarskilt-stod-utbildning

Personlig assistans handlar inte om att hjälpa. Det handlar om betydligt mer än så. Personlig assistans ska göra skillnad i människors liv. Och du ska känna att du är i trygga händer. Varje dag.

Personlig assistans utformas efter dina villkor. Det är din vardag och dina behov. Du har rätt till ett bra liv och det är du som avgör hur vi bäst förverkligar det. Du har din egen kontaktperson som känner dig och vet vem du är och har hela tiden en löpande dialog där vi lyssnar på dina behov.

På Aktivia Assistans vet vi att regler och beslut kring personlig assistans är svåra och tidskrävande. Till din hjälp finns bland annat erfarna jurister. Jurister som står upp för att du ska få rätt beslut med rätt antal timmar.