Aktivia Akademin

Utbildningar med framtiden i åtanke

AktiviaAka

Aktivia Akademin erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling för våra medarbetare. Arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen personlig assistent utgår alltid från den person assistenten är anställd att assistera – kunden. Kunskapsbehovet hos de anställda kan därför se väldigt olika ut.

Vi vill att personliga assistenter på Aktiva ska känna trygghet i sin yrkesroll, vidhålla sitt engagemang och trivas gott i sin arbetssituation.

För att få mer ingående information om på vilket sätt vi kan bistå med lärande och kompetensutveckling är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Kommande utbildningar
 • 1MAJ
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning – för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 1MAJ
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning – för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 2MAJ
  Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

  Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation en viktig del …

 • 8MAJ
  Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning

  Personalens kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt i samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning, det som tidigare kallades utvecklingsstörning, är avgörande för att skapa en …

 • 16MAJ
  Autism

  Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har autism avgörande för utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, aggressivt beteende …